لوسه


هواداران دو تیم از ابتدای بازی به سمت هم اشیای مختلفی را پرتاب کردند. سر شکسته هوادار استقلال توسط عوامل اورژانس مداوا شد.

درباره : فانی