لوسه


ما در این مجله رایگان و مجله اینترنتی که به نام مجله تایم می باشد به توضیح و شرح موارد ذیل پرداخته ایم:افزایش جنگ تجاری چین می تواند جهان را تکان دهد،اطلاعاتی در خصوص سفر به کره ماه،معرفی و شرح زندگی قهرمان تنیس ونوس ویلیامز که یک زندگی پر از فراز و نشیبی دارد،تاثیر مهاجران بر روی مرکل صدر اعظم آلمان،تصمیم های اشتباه ریس جمهور ترامپ در مورد پناهجویان در مرزهای آمریکا،شرح کامل از دموکراسی در تایلند،شرح قانون آزادی مطبوعات در جنوب آسیا،تاثیر آب و هوا بر روی مزرعه و نابودی کشاورزان،در پایان به بررسی مقاله ای با عنوان اتصال جهان به طبیعت به این مجله معرف و هفتگی پایان می دهیم.

برای دانلود مجله به قسمت انتهای صفحه مراجعه کنید.

Refer to the bottom of the page to download the magazine.

Magazine Time 2018

Magazine Time 2018

.

.

 

تعداد صفحات مجله : ۵۴ صفحه

حجم مجله:  ۶ مگابابت

.

.

.

.

 

درباره : فانی