لوسه


بی شک گلاره ناظمی شناخته شده ترین داور زن فوتسال ایران است. گلاره عباسی در مسابقات بین المللی زیادی حضور یافته و بازیهای زیادی را قضاوت کرده است. در کارنامه ناظمی داوری مسابقات مردان نیز به چشم می خورد.

درباره : فانی