لوسه


مطلب زیر از لرزیدن زمین در بندرعباس خبر می دهد.

لوسه: زمین لرزه ای جنوب ایران ، قسمت بندرعباس را لرزاند.این زلزله به بزرگی ۴٫۳ ریشتر در عمق ۱۱ کیلومتری زمین،حوالی بندرعباس استان هرمزگان را لرزاند.

درباره : فانی