لوسه


در قسمت پایانی سریال فضیلت خانوم و دخترانش سینان از شکست عاطفی سنگینی که می خورد دست به خود کشی می زند .

در قسمت پایانی سریال فضیلت خانوم و دخترانش  سینان از شکست عاطفی سنگینی که می خورد دست به خود کشی می زند . هازان پس از مدتی کشمش و دردسر از یاز خواستگاری و با او ازدواج می کند .

 

در قسمت آخر سریال فضیلت خانوم و دخترانش  ماجرا های جذابی رخ می دهد که حتما باید تماشا کنید . قسمت پایانی سریال فضیلت خانوم و دخترانش  بزودی از شبکه جم پخش می شود .

 

 

درباره : فانی