لوسه


ما در این مجله رایگان و مجله اینترنتی که به نام مجله چین است به نمایش و معرفی موارد ذیل می پردازیم :پیشرفت های اقتصادی و داخلی کشور چین،پیشرفت های انجام شده در صنعت کشاورزی،اخبار سیاسی روز جهان،نمایش فستیوال و جشن های داخلی چین، شرح پیشرفت های انجام شده در صنعت ریلی،دیدارهای مختلف انجام شده ریس جمهور چین با شخصیتهای سیاسی جهان،تاکید ریس جمهور چیت بر روی اختراعات،معرفی بازی های کامپیوتری،نمایش و معرفی خودروهای برقی و سبز و در پایان به نمایش نقاشی های سنتی این کشور پهناور پرداخته است.

برای دانلود مجله به قسمت انتهای صفحه مراجعه کنید.

Refer to the bottom of the page to download the magazine.

Magazine Beijing Review 2018-06-07

Magazine Beijing Review 2018-06-07

 

تعداد صفحات مجله :۵۲  صفحه

حجم مجله:۶   مگابابت

.

.

.

.

 

 

 

درباره : فانی